Aura en chakra

Een aura en chakra healing is een energiebehandeling, die harmoniserend en ondersteunend werkt bij het bewustwordings- en genezingsproces. Healing is een proces om negativiteit zoals; boosheid, stress en angst in evenwicht te brengen waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt.

Reinigen van onze aura’s en chakra’s is heel belangrijk. Het bevordert de opname van levensenergie of levenskracht die het lichaam gezond houdt. Het bevordert het genezingsproces, voert gif, afvalstoffen en bacteriën af en brengt het lichaam tot rust. Het zuivert de conditie van de aura die als een beschermend schild functioneert en de chakra’s voorziet van levensenergie.

Een aura en chakra healing kan prima helpen om oude patronen los te laten en kunnen oude delen van onszelf die voorheen verbonden waren, maar door zware trauma’s gescheiden zijn, weer verenigd worden. In dit proces kunnen ook verbindingen verbroken worden die er niet horen te zijn.

Energetische koorden schoonmaken

Koorden zijn energetische verbindingen tussen mensen of delen van onszelf en ze kunnen functioneren als negatieve energie. Negatieve energie belemmert ons in ons dagelijks functioneren. Koorden kunnen blokkades veroorzaken in ons energiesysteem, op die manier vervuilt ons energiesysteem. Door onze koorden schoon te maken kunnen we ons prettiger gaan voelen en beter gaan functioneren.
Voorafgaand aan het 1e consult vindt een intake gesprek plaats. Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens de behandeling ligt men ontspannen en gekleed op een behandeltafel. Alleen je schoenen mogen uit.